Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 15/2014, 9. jaanuar 2014 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril