Euroopa Komisjoni poolt nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 22 lõike 2 kohaselt avaldatud teave lipuriigi teatiste kohta (riikide ja nende pädevate asutuste loetelu), mis vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 20 lõigetele 1, 2 ja 3 ning III lisale