Sklep Sveta (EU) 2020/1584 z dne 26. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva glede sprejetja spremembe 46 dela I Priloge 6 in spremembe 39 dela II Priloge 6 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu v zvezi z odlogom prihodnje zahteve po opremljenosti s 25-urnim zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini, da bi se izognili neželenim posledicam zaradi pandemije COVID-19