Kirjalik küsimus E-1490/05 Esitaja(d): Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) komisjonile. Piiriületuskohad Aragonis