Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 60/2018, 5. juuni 2018, mis on seotud vastavushindamisasutuste lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2018/1056]