kohtuasi T-554/19: 9. augustil 2019 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon