Kohtujurist J. Kokott’i ettepanek, esitatud 18.4.2013 Kohtujurist J. Kokott’i ettepanek, esitatud 18.4.2013.#Prantsuse Vabariik versus Euroopa Komisjon.#Apellatsioonkaebus – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – Ühenduse struktuuriabi Martinique’i piirkonnas – Rahalise abi vähendamine – Ehitustööde riigihankelepingud – Tehingute kooskõla liidu õiguse sätetega – Ehitustööde riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamine – Direktiiv 93/37/EMÜ – Artikkel 2 – Mõiste „otsetoetus” – Mõiste „spordi-, puhke- ja vaba aja veetmise rajatised”.#Kohtuasi C‑115/12 P.