Mnenje Evropskega odbora regij – Letalska strategija