Stanoviska Európskeho výboru regiónov — Stratégia v oblasti letectva