Avizul Comitetului European al Regiunilor — Strategia în domeniul aviației