Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Aviācijas stratēģija”