Kohtuasi T-547/10: Üldkohtu 29. märtsi 2012 . aasta otsus — Omya versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alpha Calcit (CALCIMATT) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi CALCIMATT taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk CALCILAN — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Registreerimisest keeldumine)