Kohtuasi T-574/16: Üldkohtu 3. mai 2018. aasta otsus – HK versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Pensionid — Toitjakaotuspension — Maksmise tingimused — Abielu kestuse tingimus — Vabaabielu — Personalieeskirjade VIII lisa artikli 17 esimene lõik)