Sag T-574/16: Rettens dom af 3. maj 2018 — HK mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — efterladtepension — betingelser for tildeling — betingelse om ægteskabets varighed — fast partnerskab, som ikke er ægteskab — artikel 17, første afsnit, i bilag VIII til vedtægten)