Kirjalik küsimus P-2467/10, mille on esitanud Anna Záborská (PPE) komisjonile.20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) 1924/2006 artikkel 13