Oikaistaan neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990 , eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa ( EYVL L 224, 18.8.1990 ) (Suomenkielinen erityispainos, Alue 3, Nide 33)