EMP Ühiskomitee otsus nr 193/2012, 26. oktoober 2012 , millega muudetakse EMP lepingu I lisa ( „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” ) ja II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” )