Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees liidu nimel võetav seisukoht kaubanduskomitee töökorra ja erikomiteede töökorra vastuvõtmise küsimuses