Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9504 — Blackstone/CRH (European Distribution Business)) (Text av betydelse för EES) 2020/C 48/04