Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9504 — Blackstone/CRH (European Distribution Business)) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 48/04