Kirjalik küsimus E-001993/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Pensionid naistele, kes ei ole seaduslikku abielu sõlminud