KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Katsaus unionin kansalaisuuteen vuonna 2020 Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja heidän oikeuksiensa suojelu