Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011 , uusien jäsenten nimittämisestä eroavien jäsenten tilalle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokuntaan