Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2021 ze dne 12. února 2021, kterým se mění tabulka III a tabulka IV protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 ve znění pozdějších předpisů [2021/274]