Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1533, 15. oktoober 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Limone dell’Etna“ (KGT)]