Kirjalik küsimus E-0707/10, mille on esitanud Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Teadusuuringute ja teadustöötajate toetamine