Sprawa T-10/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Włochy/Komisja