Kirjalik küsimus E-002920/11 Monica Luisa Macovei (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), Filip Kaczmarek (PPE) ja Gay Mitchell (PPE) komisjonile. Ülemaailmse AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fondi toetuste väärkasutamine