2012/430/EL: Nõukogu otsus, 26. juuni 2012 , ELi-EFTA ühiskomitees Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses 20. mai 1987 . aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega