Decizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2020 privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))