2014/820/UE: Decizia nr. 1/2014 a Consiliului mixt CARIFORUM-UE din 24 octombrie 2014 instituit prin Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, cu privire la participarea la Comitetul consultativ CARIFORUM-UE