Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10073 — Vitol/Drax Generation) (EØS-relevant tekst) 2021/C 22/01