Kohtuasi C-376/10 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. märtsi 2012 . aasta otsus — Pye Phyo Tay versus Euroopa Liidu Nõukogu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Myanmari Liidu Vabariigi suhtes võetud piiravad meetmed — Isikute, üksuste ja organisatsioonide suhtes kohaldatav rahaliste vahendite külmutamine — Õiguslik alus)