Kohtuasi T-398/16: Üldkohtu 16. jaanuari 2018. aasta otsus – Starbucks versus EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi COFFEE ROCKS taotlus — Varasemad Euroopa Liidu kujutismärgid STARBUCKS COFFEE — Suhteline keeldumispõhjus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5)