Písemný dotaz E-0227/07 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisi. Stav pokroku činností prováděných za účelem lepšího přístupu žen na trh práce