Kirjalik küsimus E-3212/10, mille on esitanud Sergio Berlato (PPE) komisjonile. Vico järve keskkonna väga tõsine olukord