Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2083 af 28. november 2016 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)