Kommissionens forordning (EØF) nr. 451/78 af 3. marts 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt