Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/239 van de Commissie van 16 februari 2021 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1809 betreffende bepaalde beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 1126) (Voor de EER relevante tekst)