Komisjoni otsus, 11/12/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5690 - OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION / PHIBRO) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)