Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrusT keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta millega muudetakse Komisjoni ettepanekut EÜ asutamislepingu artikli 250 lõike 2 alusel