Zaak T-527/08: Beschikking van het Gerecht van 26 maart 2010 — Commissie/TMT Pragma