Mål C-519/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 september 2015 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou – Cypern) – Alpha Bank Cyprus Ltd mot Dau Si Senh m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur — Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar — Förordning (EG) nr 1393/2007 — Artikel 8 — Vägran att ta emot handlingen — Avsaknad av översättning av en överlämnad handling — Avsaknad av standardformuläret i bilaga II till förordningen — Följder)