Zaak C-519/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Anotato Dikastririo Kyprou — Cyprus) — Alpha Bank Cyprus Ltd/Dau Si Senh e.a. [Justitiële samenwerking in burgerlijke of in handelszaken — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken — Verordening (EG) nr. 1393/2007 — Artikel 8 — Weigering van ontvangst van een stuk — Geen vertaling van een van de verzonden documenten — Ontbreken van het in bijlage II bij die verordening opgenomen modelformulier — Gevolgen]