Kawża C-519/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Settembru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Anotato Dikastirio Kyprou – Ċipru) – Alpha Bank Cyprus Ltd vs Dau Si Senh et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili jew kummerċjali — Notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji — Regolament (KE) Nru 1393/2007 — Artikolu 8 — Rifjut ta’ riċezzjoni ta’ dokument — Assenza ta’ traduzzjoni ta’ wieħed mid-dokumenti mibgħuta — Assenza tal-formola standard li tinsab fl-Anness II tal-imsemmi regolament — Konsegwenzi)