C-519/13. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2015. szeptember 16-i ítélete (az Anotato Dikastirio Kyprou [Ciprus] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alpha Bank Cyprus Ltd kontra Dau Si Senh és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése — 1393/2007/EK rendelet — 8. cikk — Az irat átvételének megtagadása — Valamely továbbított irat fordításának a hiánya — Az említett rendelet II. mellékletében szereplő formanyomtatvány hiánya — Következmények)