Predmet C-519/13: Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. rujna 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Anotato Dikastirio Kyprou – Chypre) – Alpha Bank Cyprus Ltd protiv Dau Si Senh i dr. (Prethodno pitanje — Pravosudna suradnja u građanskim ili trgovačkim stvarima — Dostava sudskih i izvansudskih pismena — Uredba (EZ) br. 1393/2007 — Članak 8. — Odbijanje primitka pismena — Nepostojanje prijevoda jednog od poslanih dokumenata — Nepostojanje standardnog obrasca iz Priloga II. navedenoj uredbi — Posljedice)