Věc C-519/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. září 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Anotato Dikastirio Kyprou – Kypr) – Alpha Bank Cyprus Ltd v. Dau Si Senh a další „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce ve věcech občanských a obchodních — Doručování soudních a mimosoudních písemností — Nařízení (ES) č. 1393/2007 — Článek 8 — Odmítnutí přijmout písemnost — Nepřipojení překladu jedné ze zasílaných písemností — Nepřiložení jednotného formuláře uvedeného v příloze II zmíněného nařízení — Následky“