Kirjalik küsimus P-011821/11 Lorenzo Fontana (EFD) komisjonile. Munakanade kaitset käsitlevate direktiivide 1999/74/EÜ ja 2002/4/EÜ rakendamine