Euroopa Sotsiaalfondi tulevik Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2010 . aasta resolutsioon Euroopa Sotsiaalfondi tuleviku kohta